Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Ψευδείς ειδήσεις = ψευδής συν-είδηση


«Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας είχαν ελληνική συνείδηση»!!!
Αυτή την άποψη επαναλαμβάνουν κατά κόρον οι θιασώτες της «ελληνικότητας» της Μακεδονίας, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που η ελλαδική κοινή γνώμη πληροφορήθηκε έκπληκτη ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που δεν έχει ως μητρική γλώσσα την ελληνική αλλά τη μακεδονική

Ο όρος «συνείδηση», που στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για τον ορισμό του εθνικού αυτοπροσδιορισμού, είναι σύνθετη λέξη αποτελούμενη από το επίρρημα «συν» και το ουσιαστικό «είδηση». Η συνείδηση, ετυμολογικά, είναι το σύνολο των «ειδήσεων». Ως προς την «εθνική συνείδηση» είναι το σύνολο των πληροφοριών που έχει για την καταγωγή του, την ιστορία του, τον πολιτισμό του, τον τόπο όπου ζει. Οι «ειδήσεις» αυτές μπορεί να είναι αληθινές, μπορεί και όχι.

Στη δική μας περίπτωση οι «ειδήσεις» αυτές αφορούν κυρίως την έννοια «ελληνικότητα».
Ο λαός των Ελλήνων της αρχαιότητας, μετά την κατάλυση της πολιτικής του αυτονομίας, διασκορπίστηκε, συγχωνεύτηκε με άλλους λαούς και έπαψε να υπάρχει ως ξεχωριστός λαός. Οι όροι «Έλληνας» και «ελληνικό» από την εποχή του Χριστού και εντεύθεν είχαν μόνο πολιτιστικό χαρακτήρα. Έλληνες αποκαλούνταν από τους Χριστιανούς οι οπαδοί των αρχαίων θρησκειών. Η ελληνική γλώσσα έγινε διεθνής γλώσσα και επίσημη της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας, των κρατών που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τέλος στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο). Ως διεθνής γλώσσα (Κοινή) έγινε η γλώσσα του Χριστιανισμού, ο οποίος έγινε και φορέας διατήρησης και διάδοσής της. Τα Ευαγγέλια, οι Επιστολές των Αποστόλων κλπ. γράφηκαν από Εβραίους στην Κοινή (ελληνική). Οι Εβραίοι εκείνοι δηλαδή ήταν πολιτισμικά (γλωσσικά) Έλληνες. Όσοι μιλούσαν δηλαδή Ελληνικά, δεν σημαίνει ότι ήταν Έλληνες στην καταγωγή. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, ή οι Αυστραλοί δεν είναι αγγλικής καταγωγής, παρόλο που σχεδόν όλοι έχουν ως μητρική γλώσσα τα Αγγλικά.

Η ιδέα περί καταγωγής των ελληνόφωνων Ρωμιών από τους αρχαίους Έλληνες άρχισε να καλλιεργείται, κυρίως από τη δυτικοευρωπαϊκή διανόηση, κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Ειδικά μετά τα Ορλωφικά, οπότε Ρώσοι αξιωματικοί ξεσήκωσαν σε εξέγερση τους Ρωμιούς της Πελοποννήσου, που εκείνη την εποχή είχε το σλάβικο όνομα Μορέας και πάμπολλα σλαβικά τοπωνύμια. Δεν ήθελαν ούτε το όνομα Ρωμιός, γιατί παρέπεμπε στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κάτι που θα έκαμνε τους Ρωμιούς ευάλωτους στο σύγχρονο κράτος της Ρώμης. Εκείνη την εποχή άρχισε η αντικατάσταση του όρου «Ρωμιοσύνη» με τον όρο «Ελληνισμός».

Το ιδεολόγημα εκείνο το υιοθέτησε η διανόηση των υπόδουλων Ρωμιών, η οποία φυσικά ήταν ελληνόφωνη. Επί Βυζαντίου το ρόλο του Υπουργείου Παιδείας τον έπαιζε το Πατριαρχείο, το οποίο είχε ως επίσημη γλώσσα την ελληνική. Όποιος υπήκοος ήθελε να μορφωθεί, ασχέτως εθνικής καταγωγής, φοιτούσε σε ελληνικό (Πατριαρχικό) σχολείο. Τα Λατινικά και τα Κυριλλικά ήταν εξωστρακισμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ρήγας Βελεστινλής, ο οποίος αν και ήταν βλάχικης καταγωγής και καταγράφει τους Βλάχους σαν ξεχωριστό έθνος, φοίτησε αναγκαστικά σε ελληνικό σχολείο και ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές του ιδεολογήματος περί καταγωγής από τους αρχαίους Έλληνες. Μερικές δεκαετίες αργότερα, στα πλαίσια του εξελληνισμού της Ελλάδας, θα αλλάξουν το όνομα της γενέτειράς του από Βελεστίνο (σλάβικο) σε Φεραί και το επώνυμό του σε Φεραίος.

Με αυτή την ψευδή «είδηση» βομβαρδίζουν τους υπηκόους της Ελλάδας ασταμάτητα μέχρι σήμερα και σφυρηλατούν «ελληνικές συν-ειδήσεις». Μπορεί να είναι ψευδής η «είδηση», αλλά είναι εξόχως ευχάριστη και βολική.

Η μισή Μακεδονία περιήλθε στο Βασίλειο της Ελλάδας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913. Οι μη ελληνόφωνοι Μακεδόνες ήταν περίπου διπλάσιοι από τους ελληνόφωνους (τετραπλάσιοι στο σύνολο της Μακεδονίας). Τη γλώσσα τους την έλεγαν Μακεδονική όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και το επίσημο κράτος (βλέπε απογραφή 1920, συμβολαιογραφικές πράξεις, συγγραφείς, όπως ο Τσιούλκας, «μακεδονομάχοι», όπως ο Μελάς, ο Μαζαράκης κ.α.).

Επειδή η γλώσσα είναι βασικό στοιχείο προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας, για τον προσδιορισμό των Μακεδόνων αποφεύγεται ο όρος «ελληνική εθνική καταγωγή» και προτιμάται ο όρος «ελληνική συνείδηση».

Μέχρι το 1913 οι Μακεδόνες είχαν πληροφόρηση (ειδήσεις) άμεση. Ήξεραν ότι οι αγώνες τους και οι θυσίες τους αποσκοπούσαν στη δημιουργία αυτόνομου μακεδονικού κράτους. Ακόμα και όσοι από αυτούς ήταν Γκρεκομάνοι, Βουλγαρομάνοι ή Σερβομάνοι για αυτό το σκοπό αγωνίστηκαν κατά την επανάσταση του 1903. Καμία παράταξη δεν αποκαλούσε τη Μακεδονία Βόρεια Ελλάδα, Νότια Σερβία ή Δυτική Βουλγαρία. Το ίδιο συνέβαινε και με τους ελληνόφωνους, οι οποίοι ούτε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων ούτε νωρίτερα είχαν συγκροτήσει κάποιο πολιτικό κίνημα ένωσης με την Ελλάδα. Αποκαλούσαν τον τόπο τους Μακεδονία και ουδέποτε Βόρεια Ελλάδα. Εξάλλου οι σχέσεις τους με τις άλλες χριστιανικές κοινότητες που δεν ήταν ελληνόφωνες ήταν άριστες. Αυτό δείχνει μια μορφή μακεδονικής εθνικής συνείδησης, ανάλογης με αυτή που έχουν οι Αμερικάνοι. Έχουν συνείδηση ότι ανήκουν στο Αμερικάνικο έθνος, αν και ξέρουν οι περισσότεροι ότι έχουν διαφορετική εθνική καταγωγή. Οι Βλάχοι που συμμετείχαν στην επανάσταση του Ήλιντεν το 1903, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη δημιουργία Μακεδονικού κράτους. Αυτό δείχνει ότι είχαν μακεδονική συνείδηση.

Οι τέσσερις αξιωματικοί (Παύλος Μελάς, Αλ. Κοντούλης, Αν. Παπούλας, Γ. Κολοκοτρώνης) που έστειλε το ελλαδικό κράτος το 1904 για να διερευνήσουν την κατάσταση στη Μακεδονία, στην έκθεσή τους μιλάνε για Μακεδόνες και Μακεδονική συνείδηση. Γράφουν συγκεκριμένα για τον Γιάγκοβ, βοεβόδα από τη Ζαγορίτσανι (Βασιλειάδα) Καστοριάς: «Κατά τας ομιλίας του ταύτας εφρόντιζε δια τρόπου καταλλήλου να εμφυτεύσει εις τους Έλληνας (εννοιεί Πατριαρχικούς) Μακεδόνας Μακεδονικήν συνείδησιν ανεξέρτητον πάσης άλλης φυλής, τόσον δε διπλωματικώς διεξήγαγε το έργον αυτού ο Γιάγκωφ, ώστε ηδυνήθη μετά τέχνης να χαράξη εις τους Μακεδόνας τας γενικάς περί αυτονομίας ιδέας…» (Η έκθεση περιλαμβάνεται ως 57ο Παράρτημα στο βιβλίο: Ίωνος Δραγούμη, Τα Τετράδια του Ίλιντεν, Αθήνα 2000, εκδόσεις Πετσίβα).

Μετά το 1913 απαγορεύεται στους Μακεδόνες να διακινούν αυθεντικές «ειδήσεις» σχετικές με την ταυτότητά τους, την ιστορία τους, τον τόπο τους. Εξαπολύεται εκστρατεία βίαιης αλλοίωσης της μακεδονικής ταυτότητας. Καταδιώκεται η μακεδονική γλώσσα, αλλάζουν τα τοπωνύμια, απαγορεύεται η διακίνηση ιστορικών ειδήσεων. Οι όροι Μακεδόνες και Μακεδονική γλώσσα αντικαθίστανται από τους άχρωμους και ακίνδυνους όρους Ντόπιοι και Ντόπια διάλεκτος ή ιδίωμα.

Έγινε δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που κάνουμε στα κομπιούτερ. Τα σβήνουμε όλα, καθαρίζουμε τον δίσκο, και αρχίζουμε να τον φορτώνουμε από την αρχή με νέα δεδομένα. Σ’ αυτό τον δίσκο (ξεπλυμένο εγκέφαλο) οι πληροφορίες (ειδήσεις) έπρεπε να είναι συμβατές με την «ελληνικότητα».
Οι Μακεδόνες λίγα περιθώρια άρνησης και αντίστασης είχαν. Στον εγκέφαλό τους εγκατέστησαν κάποια προγράμματα που αυτομάτως πληροφορούσαν το σύστημα: «Κίνδυνος! Δεδομένα μη συμβατά με την ελληνικότατα. Όσοι τα εισήγαγαν εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, δάρθηκαν, ποτίστηκαν ρετσινόλαδο, πλήρωσαν πρόστιμα, δεν μπορούν να πάρουν δουλειά του δημοσίου, είχαν προβλήματα με τις κρατικές υπηρεσίες κλπ.». Αυτό έγινε μέρος της «συν-είδησής» τους.
Αυτά είναι γνωστά πράγματα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Η «συν-είδηση», λοιπόν που επιβλήθηκε στους Μακεδόνες, αφενός είναι πλαστή, αφετέρου δε τους επιβλήθηκε δια του καταναγκασμού.

Σήμερα, λόγω των διεθνών Συνθηκών που έχει υπογράψει και η Ελλάδα, δεν μπορεί να συνεχίσει την ίδια συμπεριφορά απέναντι στους Μακεδόνες. Για να συντηρήσει, όμως, την ψευδή «συν-είδηση» τους βομβαρδίζει με ψευδείς ειδήσεις. Σ’ αυτές προσθέτει και την είδηση, ότι όσοι Μακεδόνες απεγκλωβίστηκαν από το πλέγμα της ψευδούς αντιμακεδονικής προπαγάνδας, είναι αυτομάτως πράκτορες ξένων δυνάμεων, πληρωμένοι ανθέλληνες, εγκάθετοι των Σκοπίων κλπ.

Την αντιμακεδονική συν-είδηση της κοινής γνώμης την ενισχύει με την είδηση ότι η αναγνώριση Μακεδονικής ταυτότητας και η αποκατάσταση των αδικιών εγκυμονεί κινδύνους για την ακεραιότητα της χώρας. Η αλήθεια είναι πως οι διεθνείς συνθήκες για τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα δημιουργήθηκαν για να τα προστατεύσουν, χωρίς να διαταραχθεί η σταθερότητα και ακεραιότητα των χωρών.

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Προσωπικά δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για την ονομασία της Μακεδονίας και των πολιτών της, στο βαθμό που οι ίδιοι θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Πρέπει βέβαια να επισημάνω ότι οι Σλάβοι που προσπαθούν να αναγάγουν σε πρόγονό τους τον Μεγαλέξανδρο καταδεικνύουν επαρχιώτικο κομπλεξ, μπροστά στο οποίο η πεποίθηση των Ελλήνων για ανάλογη συγγενική σχέση φαίνεται ως ο ορισμός του ορθολογισμού. Το όλο ζήτημα είναι εξ ορισμού γελοίο. Από την άλλη πλευρά βέβαια τα φληναφήματά σου, περί φυλετικής εξαφάνισης των Ελλήνων και επιβίωσής τους μόνο γλωσσικά, όζουν απαίδευτου ρατσισμού. Τελικά, πρέπει να αποφασίσεις πώς ορίζεται η έννοια του έθνους. Ανεξάρτητα από φυλετική καταγωγή, η οποία στην τελική ενδιαφέρει μόνο τους οπαδούς του ναζιστικού ή όποιου άλλου φυλετισμού, είναι πρόδηλη η πολιτισμική σχέση των νυν κατοίκων της νότιας βαλκανικής με τους Αρχαίους Έλληνες. Αντίθετα η γλωσσική και εν γένει πολιτισμική σχέση των Σλάβων της Βόρειας Μακεδονίας με τους Μακεδόνες της αρχαιότητας είναι από αμφίβολη έως προδήλως ανύπαρκτη.
Στο διαταύτα: Δεν έχω τίποτα με τους Βόρειους γείτονες, είναι όμως εμφανές ότι ζουν κάτω από τον αστερισμό ενός σαφώς πιο μαζικού και πρωτόγονου εθνικισμού, ακόμη και σε σχέση με τους Ελληναράδες. Ως εκ τούτου συνιστούν σίγουρα κίνδυνο για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Η αντιμετώπισή του όμως δεν πρέπει να συνδέεται με ζουράρειες κορώνες περί ονομάτων και άλλων φαιδροτήτων.

Zanglos είπε...

Alla den mas eipes afta ta legomena Makedonika den einai Voulgarika? Kai pote katevikan oi Slavoi stin Makedonia? Afta ta peri diniourgias Makedonikou kratous einai mpourdes.

Emeis oi Makedones eimastai Ellines, eseis oi Voulgaroi pou katikisate stin Makedonia an thelete na legeste Makedones, arhiste me to na milate Ellinika prota.

Γ.Κ. είπε...

Καρατάσο
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που διαβάζουμε στο μπλογκ.
Αλλά δεν ξέρεις ότι εμείς οι Μακεδόνες προσβαλόμαστε όταν μας αποκαλούν Βουλγάρους; Γιατί βάζεις τέτοια προσβλητικά σχόλια;

Karatasho είπε...

Γ.Κ.
Ηταν λάθος μου που δημοσίευσα το σχόλιο του Zanglos. Ας γίνει γνωστό σε όλους, ότι αντίθετες τεκμηριωμένες η σοβαρές γνώμες θα δημοσιεύονται, αλλά όχι προσβλητικές.

Karatasho είπε...

Ανώνυμε 3:22
Ενοχλήθηκες που αμφισβητείται η καταγωγή των σημερινών Ελλήνων από τους αρχαίους Έλληνες. Σε ενοχλεί όμως η αποψη των σύγχρονων Μακεδόνων της Δημ.Μακεδονίας περί καταγωγής από τους αρχαίους Μακεδόνες.
Εδώ υπάρχον δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επειδή είμαι Μακεδόνας από αυτούς που εσείς αποκαλείται Σλάβους, έχω να σου πω τα εξείς.
Οι πρόγονοί μας αγνούσαν τον όρο Σλάβοι, όπως και τον όρο σλαβόφωνοι. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς άμεσα, κάνωντας μια επιτόπια έρευνα στις περιοχές όπου ομιλείται η μακεδονική. Οι πρόγονοί μας βέβαια αυταποκαλούνταν Μακεδόνες (Μακεντόντσι), χωρίς να νιώσουν την ανάγκη να το συνδέσουν με τους αρχαίους Μακεδόνες. Αυτό το ζήταμα μας τέθηκε με την αναζωπύρωση του Μακεδονικού τα τελευταία χρόνια.
Οι κάτοικοι της Σοσιαλισικής Δημ. της Μακεδονίας για 50 περίπου χρόνια διδάσκονταν ότι είναι νότιοι Σλάβοι. Ο όρος αυτός, όμως, παρά τη συνεχή προπαγάνδα δεν πέρασε στη κουλτούρα τους. Δεν μπήκε, για παράδειγμα, στα λαϊκά τους τραγούδια. Έτσι εύκολα εγκαταλήφθηκε. Επειδή όμως τους αμφισβητήθηκε από την πλευρά της Ελλάδας το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, απάντησαν με το ίδιο νόμισμα.
Αν ο όρος Σλάβος σήμαινε σλάβικη καταγωγή, τότε θα έπρεπε οι Σλάβοι Σέρβοι να τους υποστηρίζουν. Οι Σέρβοι όμως συντάσονται περισσότερο με την Ελλάδα παρά με αυτούς.
Με την ίδια λογική τους τουρκόφωνους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά το '22 πρέπει να τους λέμε Τούρκους, τους Αρβανίτες Αλβανούς, τους Βλάχους Λατίνους.

Αν η Κοινή ελληνική δεν γινόταν επίσημη γλώσσα της Ανατ. Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκλησίας, ελληνικά θα μιλούσαν στην περιοχή όσοι μιλάνε ελληνικά στη Μασσαλία, τη Νάπολι, τη Σικελία κλπ. Νη ξεχνάμε ότι η Νότια Ιταλά αποκαλούνταν Μεγάλη Ελλάδα λόγω της πληθώρας ελληνικών αποικών.
Στην Ιταλία εγκαταστάθηκαν και Γότθοι, Βάνδαλοι, Νορμανδοί, Λομβαρδοί κ.α. Αυτοί εκλατινήστηκαν και αποτελούν τη σημερινή Ιταλία. Δεν θεωρούνται όμως Λατίνοι στην καταγωγή, ούτε έχουν Λατινική συνείδηση, ούτε διεκδικούν ως δικό τους ότι είναι Λατινικό.
Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους όρους Ελληνας και ελληνικό. Μόνο που εδώ έμαθαν τους ελληνόφωνους να διεκδικούν ότι είναι ελληνικό, και από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα.

Manuel είπε...

@ Karatasho

Προφανώς παρανόησες όσα είπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αμφισβήτηση της φυλετικής συγγένειας Νέων και αρχαίων Ελλήνων, αφού ορίζω τη σχέση αυτή πολιτισμικά κι όχι φυλετικά. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι εξ ορισμού ποντάρατε σε λάθος άλογο υιοθετώντας τη μακεδονική ταυτότητα. Προφανώς η υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής εθνικής "μυθολογίας" συνέβαλε στην ενσωμάτωση των διαφόρων εθνοτήτων που αναφέρεις στον ελληνικό πολιτικό κορμό. Η εξέλιξη αυτή δεν βγήκε και τόσο άσχημα για όσους την "υπέστησαν". Προφανώς η μοίρα τους στην Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη.
Όσο για την υπόθεση εργασίας που κάνεις, σχετικά με το τι θα είχε γίνει αν δεν είχε κυριαρχήσει η ελληνιστική κοινη, μου θυμίζει ανάλογη υπόθεση εργασίας: ανα η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν, θα ήτανε πατίνι.
Φιλικά

Ανώνυμος είπε...

Ο ορος Ελληνες πραγματι καποτε χρησιμοποιουνταν για να δηλωσει τον εθνικο, δηλαδη το μη χριστιανο. Οι ελληνες χριστιανοι χρησιμοποιουσαν τον ορο Ρωμαιοι ή Ρωμιοι, η μη Ελληνες που ηταν μερος της Βυζαντινης αυτοκρατοριας καλουνταν απο τους Ρωμιους ως "Ξενοι" ή "Εξωτικοι" . Μετα τους βιαιους εκχριστιανισμους βλεπουμε οτι ο ορος Ελληνας αποκτα κ παλι την αρχικη του σημασια (11ος αι.). Παραδειγμα η Αννα Κομνηνη οταν γραφει στους συγχρονους της καυχιεται "για τις πολυ υψηλες ελληνικες γνωσεις". Ο ιστορικος Νικητας Χωνιατης (1155-1215) γραφει για τη "μαχη της Πελοππονησου των Λατινων εναντιον των Ελληνων". Ο αυτοκρατορας Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης 1222-1254 σε γραμμα που γραφει στον Πάπα Γρηγοριο τον Δ'γραφει για τη σοφια "που φωτιζει το ελληνικο εθνος" Ο Γεμιστος Πληθων 1355-1452 γραφει οτι "Κωνσταντινος ειναι αρχηγος των Ελληνων". Ο φιλοσοφος Ιωαννης Αργυροπουλος σε γραμμα του στον Ιωαννη Παλαιολογο (προτελευταιο αυτοκρατορα) τον καλει Βασιλεα της Ελλαδος κ επιχειρηματολογει οτι ο επομενος αυτοκρατορας πρεπει να παρει τον τιτλο "Βασιλευς των Ελληνων" Υπαρχουν κ αλλα απειρα παραδειγματα.

Ελληνικη συνειδηση υπηρξε κ μετα τη Βυζαντινη αυτοκρατορια. Παραδειγμα ο Δομηνικος Θεοτοκοπουλος 1541-1614 ευρυτατα γνωστος σαν El Greco ειχε ελληνικη συνειδηση. Ο Ιωαννης Κωττουνιος ιδρυτης του "Κωττουνιου Ελληνομουσείου" (στο οποιο μονο παιδια ελληνων μπορουσαν να φοιτησουν κ το οποιο λειτουργησε μεχρι τα χρονια του Ναπολεοντα) στη Βενετια ειχε επισης ελληνικη συνειδηση, το ιδιο και ο μαθηματικος Γεωργιος Κορεσσιος. Δηλαδη μεσα απο καποια προσωπα καπως πιο γνωστα βλεπουμε οτι τη μεταβυζαντινη εποχη υπηρχε ελληνικη συνειδηση απο το 1500 ως το 1700. Μετα το 1700 ειναι γνωστο αν υπαρχει ή οχι ελληνικη συνειδηση.Επισης υπαρχει πληθωρα γραπτων που δειχνει οτι την επι οθωμανικης αυτοκρατοριας εποχη υπηρχαν ανθρωποι που αυτοπροσδιοριζοταν ως Ελληνες.

Karatasho είπε...

Manuel
Ηταν πράγματι θετική εξέληξη η υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας ως επίσημης, αλλά και της ελληνικής μυθολογίας ως εργαλείου που έκανε τους λαούς, γοητευμένους από τη δόξα των αρχαίων Ελλήνων, να γοητεύονται και από τον ελληνικό τρόπο σκέψης. Αυτό βοηθούσε στην απαγκίστρωση των πληθυσμών από το αναχρονιστικό, θεοκρατικό πνεύμα των Βυζαντινών. Ηταν αρνητικό όμως το γεγονός, ότι οι θιασώτες του ελληνικού μύθου, αντί να καλλιεργήσουν τον ορθολογισμό, την αμφισβήτηση και την κριτική σκέψη, που ήταν χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, μετέτρεψαν τον μύθο σε εργαλείο χειραγώγησης των λαών για την εξυπηρέτηση σοβινιστικών σκοπών. Στην Ελλάδα έφτασε μέσω Ευρώπης, περισσότερο ο "μύθος" παρά το ελληνικό πνεύμα.
Η Ελλάδα μετατράπηκε σε προτεκτοράτο των Δυτικών στα Βαλκάνια και επειδή ήταν το μοναδικό τους, ήταν και το χαϊδεμένο τους. Οι υπήκοοί του όντως ευνοήθηκαν σε σχέση με τους άλλους λαούς των Βαλκανίων. Τώρα που σε καποιο βαθμό προτεκτοράτο των Δυτικών έγιναν και τα άλλα βαλκανικά κράτη, η εύνοια έπαψε να υπάρχει και νά που η δική μας γενιά βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συνέπειες της στρεβλής επιβολής της αρχαιοελληνικής κουλτούρας.
Την ορθή επαναφορά του ελληνικού πνεύματος, αλλά και του μύθου, νομίζω επεδίωξαν να επαναφέρουν κάποιοι από αυτούς που αναφέρει ο

Ανώνυμος 11.49

Τέτοιοι ήταν πράγματι ο Πλήθων ο Γεμιστός και ο Ιωάννης Αργυρόπουλος. Αυτοί έβλεπαν την οπισθοδρόμιση, την παρακμή και την αποσύνθεση στην οποία είχε οδηγήσει τη Βυζαντινή κοινωνία το θεοκρατικό κατεστημένο και έβλεπαν ως επιτακτική ανάγκη την υιοθέτηση της αρχαιοελληνικής κουλτούρας ως μέσου ανάκαμψης.
Τις διδασκαλίες και τα συγγράμματα του Πλήθωνα το Πατριαρχείο τα αφόρισε ως αιρετικά και τα καταδίωξε. Η σχολή του Πλήθωνα έκλεισε και ο πιό επιφανής μαθητής του, ο Βησαρίων, αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ιταλία.
Όταν ο φιλόσοφος Ιωάννης Αργυρόπουλος προσπάθησε να πείσει το αυτοκράτορα Ι. Παλαιολόγο να κάνει αυτή την αλλαγή, δεν βρήκε καμία ανταπόκριση, καθότι ήταν πλέον πολύ αργά.

Τα κίνητρα αυτών, όπως και μερικών άλλων διανοουμένων, φαίνεται να ήταν ακαδημαϊκά και πολιτικά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να λένε ότι είχαν κάποια απήχηση στο λαό.

Οι έννοιες Λατίνος και Έλληνας μετά τον 11ο αιώνα, νομίζω ότι είχαν χαρακτήρα γλωσσικοθρησκευτικό και χρισιμοποιούνταν ακόμη και από τους παράγοντες του Πατριαρχείου. Ο κίνδυνος των Ελλήνων θρησκευτικά και πολιτιστικά είχε εκλείψει για την Ορθοδοξία, καθώς αυτή είχε νικήσει κατά κρατος ότι σήμαινε η έννοια Έλλην. Έτσι τον χρησιμοποιούσε ώς αντίπαλο ενοποιητικό χαρακτηριστικό κατά των Λατίνων.
Οι Λατίνοι αποκαλούσαν Γκρεκούς όλους τους κατοίκους του νοτίου άκρου της Βαλκανικής χερσονήσου. Έτσι το Ελ Γκρέκο, που αποδίδεται στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, δεν σημαίνει και καταγωγή από τους αρχαίους Έλληνες. Πρέπει να έχουμε υπ΄όψη ότι η Κρήτη ήταν Βενετική αποικία από το 1210 έως το 1669, ότι το Δομήνικος είναι λατινικό όνομα και ότι η κατάληξη -πουλος στα επώνυμα είναι επίσης Λατινική.
Εκτός από τους Λατίνους κατήχαν την Κρήτη για εκατόν πενήντα χρόνια περίπου και οι Άραβες. Αυτοί είναι ιδρυτές της σημερινής πόλης του Ηρακλείου, που μέχρι τις αρχές του 19ου είχε το αραβικό όνομα Χάνδαξ.
Είναι καλό πράγμα η διάδοση μιας γλώσσας και μάλιστα μιας γλώσσας με τον πλούτο που έχει η Ελληνική. Είναι κακό πράγμα όμως η επιβολή της δια της βίας και η χρησιμοποίησή της για πολιτικούς σκοπούς.

Ανώνυμος είπε...

Καλά τους κούφανες

Ανώνυμος είπε...

Επειδή η γλώσσα είναι βασικό στοιχείο προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας, για τον προσδιορισμό των Μακεδόνων αποφεύγεται ο όρος «ελληνική εθνική καταγωγή» και προτιμάται ο όρος «ελληνική συνείδηση».

Τη (εθνοτική) γερμανική άποψη περί έθνους Karatasho να την πουλάς στους ... Γερμανούς. Δόξα σοι ο Θεός όσων μας οι πρόγονοι μιλούσαν Αρβανίτικα, Βλάχικα, Νοτιοσλάβικα ή Τούρκικα επέλεξαν με ποια πλευρά να συνταχθούν. Μας περίσσεψαν μόνο κάτι απολειφάδια κομιτατζήδων σαν κι εσάς να προσπαθούν να μας πείσουν πως στη πραγματικότητα είμαστε Αλβανοί, Ρουμανόβλαχοι, "Μακεδόνες" ή Τούρκοι...

Manuel είπε...

Μην υπεραπλουστεύεις τα πράγματα. Ο ελληνικός μύθος δεν καλλιεργείται ως ανάταξη του κλασσικού πνεύματος, αλλά ως αντανάκλασή του που διαθλάται μέσα από το πρίσμα της κάθε εποχής. Ως εκ τούτου η διάσταση που προσέλαβε στη σύγχρονη Ελλάδα δεν προσδιορίστηκε από την επιλογή αυτών που τον δημιούργησαν και τον αναπαρήγαγαν, αλλά από την ιστορική αναγκαιότητα.
Οσο αφορά το "προβλημα" ποιος λέγεται κι αν θα έπρεπε να λέγεται Ελληνας ή Μακεδόνας ή οτιδήποτε άλλο είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι, πλην όμως καθίσταται επικίνδυνο, αν το πάρουμε στα σοβαρά. Επικίνδυνο λέω, εννοώντας ότι λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, διατηρώντας ταυτόχρονα αναμμένη τη φωτιά των βαλκανικών εθνικισμών, σε μια εποχή που η επέλαση της παγκοσμιοποίησης είναι δεδομένη. Είδαμε άλλωστε στην πρώην Γιουγκοσλαβία πώς αξιοποιήθηκε ο σέρβικος κι ο αλβανικός εθνικισμός για να ενσωματωθεί η περιοχή στο μετασοβιετικό ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας.
ΥΓ. Αν μπορείς, γράφε πιο μικρά κείμενα με ηλεκτρονικές παραπομπές για όσους ενδιαφέρονται για την τεκμηρίωση.

Karatasho είπε...

Ανώνυμε 8.46
Δημοσίσευσα τον έπαινό σου, ενώ δεν δημοσίευσα άλλους, για να ανακοινώσω, ότι καλοδεχούμενοι είναι οι έπαινοι, αλλά δεν είναι σωστό για λόγους πρακτικούς να δημοσιεύονται όλοι οι έπαινο.

Όσοι θέλουν μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα, παρατηρήσεις και κάθε είδους επιστολές μέσω "Σχολίου" σε οποιαδήποτε ανάρτηση, με την υποσημείωση "ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ"

Karatasho είπε...

Ανώνυμε 6.28
Αν διαβάσεις προσεκτικά όλα τα γραπτά μου θα διαπιστώσεις ότι οι απόψεις μου περί έθνους είναι παραπλήσιες με αυτές του Ρήγα Βελεστηνλή και της Φιλικής Εταιρίας.
Η αρχική άποψη για το Νεοελληνικό έθνος καταγράφεται στα πρώτα Συντάγματα της Ελλάδας (άρθρο β'). "Όσοιαυτόχθονες κάτοικοι της επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν εισί Έλληνες..."
Δεν διαλέξαμε πλευρά, αλλά διάλεξαν άλλοι για εμάς. Δημιούργησαν πλευρές στα Βαλκάνια τις οποίες εμείς πρέπει να καταργήσουμε.
Τους Κομιτατζήδες που αναφέρεις, εμείς τους λέμε Κομίτες και έτσι αναφέρονται στα παραδοσιακά μας τραγούδια. Ήταν οι αγωνιστές του απλευθερωτικού αγώνα κατά των Τούρκων κατακτητών. Η λέξη προέρχεται από το ευρωπαϊκό "κομιτετ" που σημαίνει επιτροπή. Ήτα οι άνθρωποι της Επιτροπής.

Karatasho είπε...

Manuel
Η κρίση στη Γιουγκοσλαβία δημιουργήθηκε λόγω της έλλειψης ισοτιμίας μεταξύ των εθνοτήτων και της καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως από τη πλευρά των Σέρβων. Αυτή η περίπτωση πρέπει να γίνει δίδαγμα.
Για να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις οι Ευρωπαϊκές χώρες καθιερώσαν κάποιους κανόνες στα πλαίσαι του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ο.Α.Σ.Ε.
- Για να αποφεύγονται προστριβές μεταξύ κρατων, τα κράτη δεσμεύονται να σεβαστούν και να προστατεύσουν τα διακαιώματα των εθνικών, γλωσσικών, θρησκευτικών κ.α. μειονοτήτων, κοινοτήτων και ομάδων που υπάρχουν εντός των συνόρων τους. -
Στη χώρα μας ούτε το κράτος, ούτε η πλειοψηφία των πολιτών σέβεται αυτές τις αρχές.
Δεν μπορεί να μη σέβεσαι αυτές τις αρχές και να μιλάς για ειρηνική συνύπαρξη.

Manuel είπε...

Σίγουρα δεν ζούμε σε ένα κράτος που είναι ο ορισμός του φιλελευθερισμού και της ανεκτικότητας, όμως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τη FYROM. Ξέρεις πολύ καλά ότι οι Αλβανόφωνοι του Κουμάνοβου δεν θέλουν και πολύ να το παίξουν Κοσοβάροι ως προς τις αποσχιστικές τους τάσεις. Αυτό γιατί συμβαίνει; Μήπως οι Σλαβομακεδόνες τους βλέπουν ως πολίτες Β κατηγορίας, όπως αντίστοιχα υποστηρίζεις ότι έβλεπαν οι Σέρβοι τους υπόλοιπους Γιουκοσλάβους;

Karatasho είπε...

Manuel
Τα πράγματα στη Δημ.Μακεδονίας είναι χειρότερα μόνο στον οικονομικό τομέα.
Στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σαφώς καλύτερα. Η Αλβανική γλώσσα έχει εισαχθεί σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση όχι μόνο στα Αλβανικά, αλλά και στα Βλάχικα, τα Σέρβικα, τα Τούρκικα, τα Τσιγγάνικα. Πράγματα αδιανόητα για την Ελλάδα.
Η σύγκρουση οφειλόταν σε κάποιο βαθμό στην μη ισότιμη αντιμετώπισή τους από την κρατική εξουσία, αλλά και τη δυναμική που πήραν οι ακραίοι Αλβανοί λόγω απόσχισης του Κοσόβου.
Περισσότερα δεν μπορώ να πω, γιατί γνωρίζω το θέμα πολύ επιφανειακά.
Πάντως οι συγγενείς που έχω εκεί, έκαναν παράπονα για τη συμπεριφορά των Κοσσοβάρων. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων στο Κόσοβο εκκατοντάδες χιλιάδες Κοσοβάροι κατέφυγαν στη Δ.Μακεδονίας και ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτούς φιλοξενήθηκε για μήνες σε σπίτια Μακεδόνων. Στη συνέχεια, όμως, μια μερίδα από αυτούς συμμετείχε στις επιθέσεις κατά των Μακεδόνων στην περιοχή Κουμανόβου, Τετόβου, παρακινημένη από εξωτερικούς παράγοντες και παρασυρμένη από τη δυναμική των γεγονότων του Κοσόβου. Φυσικά δεν είχαν τη στήριξη των διεθνών οργανισμών, ούτε καν του Αλβανικού κράτους και αναγκάστηκαν να συμμορφωθούν.

akritas είπε...

Σε ότι αφορά την εθνότητα και εθνικότητα σου σημειώνω ότι η "εθνοτική κοινότητα" (Ο Smith έχει άλλη ορολογία της εθνοτικής κοινότητας και εθνοτικής κατηγορίας αντίστοιχα ) αφορά πληθυσμούς που μπορούν να θεωρούνται ως πολιτισμικές συνομαδώσεις, αλλά χωρίς σαφή αίσθηση αυτοσυνειδησίας και συλλογικότητα Λείπει ο μύθος της κοινής καταγωγής, οι κοινές ιστορικές μνήμες, η αίσθηση της αλληλεγγύης και η πρόσδεση σε μια σαφώς προσδιορισμένη πατρίδα. Τέτοιες ομάδες χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες μπορούν να απορροφη­θούν από άλλες, ισχυρότερες ομάδες.

Εσείς αλλάζεται ταυτότητες σαν τα πουκάμισα με μεγαλύτερο παράδειγμα τον πρώην λαοφιλή πρωθυπουργό της FYROM Γκεοργκιέφσκι.

Έθνος μακεδονικό ιδιαίτερο ούτε υπήρξε ποτέ, αφότου οι αρχαίοι Μακεδό­νες, μαζί με τις άλλες ελληνικές φυλές,ενσωματώθηκαν μέσα στον μεγάλο Ελληνι­σμό των αλεξανδρινών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων, ούτε σήμερα είναι δυνατό να νοηθεί. Η θέληση τής Ιστορίας ήταν να βρεθεί σήμερα το έδα­φος τής μεγάλης αρχαίας Μακεδονίας μοιρασμένο σε τρεις λαούς, τούς Έλ­ληνες, Σλαβομακεδόνες και Βουλγάρους, και προσαρτημένο με σειρά διεθνών συνθηκών στα τρία αντίστοιχα βαλκανικά κράτη. Το φαινόμενο της ταυτότητας εξετάζεται τόσο με την ευρεία έννοια της διάκρισης μιας ομάδας ανθρώπων από άλλες με βάση ορισμένα κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά όσο και με τη στενότερη έννοια της «εθνοτικής» ή της «εθνικής» ταυτότητας, που έχουν σημείο αναφοράς τα σύγχρονα έθνη και κράτη. Έτσι το Σλαβομακεδονικό έθνος έγινε διότι εξισορροπούσε κυρίως το σέρβο-βουλγαρικό ανταγωνισμό αλλά και τον γιουγκοσλαβικό αλυτρωτισμό.

Karatasho από ότι βλέπω έχετε πάρει γραμμή να χτυπάτε την Ελληνική ταυτότητα αλλά όμως χρησιμοποιείται λάθος επιχειρήματα. Είστε ανάμεσα στην φονταμενταλισμό και ακραίο εθνικισμό. Θα έλεγα το πρώτο μιας και συμπατριώτες του maknews έκφράζουν καθαρά την δεύτερη θεωρία. Διαβάστε Χοτσμπάουμ και Άντερσον μπας και βελτιωθείτε διότι στραβά αρμενίζεται. Προσωπικά σαν Εθνιστής και τοπικιστής Μακεδόνας θα ήθελα να συνεχίσετε σε αυτό το μοτίβο.

1 σχόλιο:

 1. Ανώνυμος14/9/09 17:43

  Δεν μπορω να κατανοησω την χρηση του ορου Μακεδονας για τους Βουλγαροφωνους της Σερβιας και κατοπην Γιουγκοσλαβιας.
  Δεν εχει καμια ιστορικη βαση.

  Αυτο που με ενοχλει ειναι οτι δεν λαμβανει υποψην τους Ελληνες ελληνοφωνους γηγενεις της Μακεδονιας ενω τους Βουλγαροελληνοφωνους διγλωσσους Ελληνες τους κατατασει σε ενα νεο σλαβικο εθνος αυτο των Μακεδονων, μη Μακεδονων στην ουσια.

  Ως εκ τουτου η χρηση ορου Μακεδονας Μακεδονικος οπως γινεται σαυτην την σελιδα ειναι καθαρα πολιτικος και εχθρικος προς τους Ελληνες γηγενεις Μακεδονες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή