Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Η Παραχάραξη της Ιστορίας ως Πολιτικό Εργαλείο του Νεοελληνικού Σοβινισμού


Η κατάχρηση της δράσης του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τους Νεοέλληνες εθνικιστές με ανάγκασε να καταφύγω στην αρχαία ιστορία, κυρίως του Αρριανού, για να δείξω πώς στην πραγματικότητα αντιμετώπισαν οι αρχαίοι Έλληνες τους αρχαίους Μακεδόνες.
Ο βομβαρδισμός που δέχθηκα, μέσω σχολίων, με τα ιστορικά «αδιάσειστα» στοιχεία για την «ελληνικότητα» των αρχαίων Μακεδόνων, με ανάγκασε να ρίξω μια πρώτη ματιά στο ιστορικό οπλοστάσιο των αυτόκλητων κληρονόμων των αρχαίων Ελλήνων.
Ξαναδιαβάζοντας το 7ο βιβλίο του Ηρόδοτου, διαπίστωσα ότι οι αρχαιόπληκτοι νεοέλληνες μειοδοτούν όταν υποστηρίζουν ότι μόνο οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Δωριείς. Δωρικής καταγωγής, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος, ήταν και οι Πέρσες.
Γράφει ο Ηρόδοτος:
«ἔστι δὲ ἄλλος λόγος λεγόμενος ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ὡς Ξέρξης ἔπεμψε κήρυκα ἐς Ἄργος πρότερον ἤ περ ὁρμῆσαι στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα• 2 ἐλθόντα δὲ τοῦτον λέγεται εἰπεῖν “ἄνδρες Ἀργεῖοι, βασιλεὺς Ξέρξης τάδε ὑμῖν λέγει. ἡμεῖς νομίζομεν Πέρσην εἶναι ἀπ᾽ οὗ ἡμεῖς γεγόναμεν παῖδα Περσέος τοῦ Δανάης, γεγονότα ἐκ τῆς θυγατρὸς ΚηφέοςἈνδρομέδης. οὕτω ἂν ὦν εἴημεν ὑμέτεροι ἀπόγονοι. οὔτε ὦν ἡμέας οἰκὸς ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους προγόνους στρατεύεσθαι, οὔτε ὑμέας ἄλλοισι τιμωρέοντας ἡμῖν ἀντιξόους γίνεσθαι, ἀλλὰ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖσι ἡσυχίην ἔχοντας κατῆσθαι. ἢν γὰρ ἐμοὶ γένηται κατὰ νόον, οὐδαμοὺς μέζονας ὑμέων ἄξω».

MET: Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή στην Ελλάδα, ότι δηλαδή ο Ξέρξης έστειλε κάποιον κήρυκα στο Άργος, πριν ακόμα αρχίσει την εκστρατεία κατά της Ελλάδας. Αυτός όταν έφτασε λέγεται ότι είπε: «Άνδρες Αργείοι, ο βασιλιάς Ξέρξης αυτά λέει σε σας: Εμείς οι Πέρσες πιστεύουμε ότι καταγόμαστε από τον Πέρση, πατέρας του οποίου ήταν ο γιός της Δανάης, ο Περσέας, και μητέρα του η Ανδρομέδα, κόρη του Κηφέα. Έτσι είμαστε απόγονοι των ίδιων με εσάς. Άρα, δεν είναι σωστό να πολεμήσουμε ενάντια στον λαό από τον οποίο καταγόμαστε, όπως και για εσάς θα ήταν σφάλμα να βοηθήσετε άλλους να μας αντισταθούν, αλλά να παραμείνετε αμέτοχοι στην επερχόμενη σύγκρουση. Αν τα πράγματα έλθουν όπως τα ελπίζουμε, δεν υπάρχει άλλος λαός που θα τιμώ περισσότερο από εσάς». (Βιβ.7ο, εδάφιο 150)
Αλλά και το Μαντείο των Δελφών, στο οποίο προσέφυγαν οι Σπαρτιάτες, στην προφητεία του ανέφερε ότι η Σπάρτη κινδυνεύει να καταστραφεί από τους απογόνους του Περσέα. Αυτό σημαίνει ότι και στην Ελλάδα υπήρχε αυτή η εκδοχή.

Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιούν οι αρχαιόπληκτοι νεοέλληνες για να τεκμηριώσουν την Δωρική καταγωγή της μακεδονικής βασιλικής δυναστείας.
Αναφέρουν ότι ο Αλέξανδρος Α’ για να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 460 π.Χ., στους οποίους υπόψη συμμετείχαν μόνο Έλληνες, έπεισε την επιτροπή ότι είναι Έλληνας, καταθέτοντας τον μύθο περί καταγωγής της μακεδονικής βασιλικής δυναστείας από τον Τήμενο (Τημενίδες), ο οποίος ήταν απόγονος του Αργείου Ηρακλή (υπήρχε και Ηρακλής της Τύρου και τουλάχιστον άλλος ένας της Αιγύπτου).
Σύμφωνα με τον μύθο, «Έβδομος πρόγονος αυτού του Αλεξάνδρου ήταν ο Περδίκκας που έγινε βασιλιάς των Μακεδόνων με τον ακόλουθο τρόπο. Τρία αδέλφια από τη γενιά του Τημένου, ο Γαυάνης, ο Αέροπος και ο Περδίκκας, κατέφυγαν από το Άργος στους Ιλλυριούς• από εκεί πέρασαν στην Άνω Μακεδονία και έφτασαν στην πόλη Λεβαία. Εκεί υπηρέτησαν έναντι αμοιβής τον βασιλιά, ο ένας φροντίζοντας τα άλογα, ο δεύτερος τα βόδια, ενώ ο πιο μικρός από αυτούς, ο Περδίκκας, τα μικρότερα ζώα.»
Εκείνο το τσομπανόπουλο, λοιπόν, ο Περδίκας, έγινε πρώτος βασιλιάς των Μακεδόνων. Είναι σαν να λέμε ότι βασιλιάς της σημερινής Ελλάδας κατάφερε να γίνει ένας Αλβανός, Βούλγαρος ή Πακιστανός οικονομικός μετανάστης.

Εκείνο τον μύθο δέχθηκε η επιτροπή των Ο.Α. και νομιμοποίησε την συμμετοχή του Αλεξάνδρου του Α’, προφανώς για διπλωματικούς λόγους. Κατά την εισβολή των Περσών στην Ελλάδα είχε δείξει φιλελληνική στάση και η απειλή μιας νέας εισβολής ήταν πολύ πιθανή. Άρα η συμμαχία του Αλεξάνδρου ήταν επιδιωκόμενη.
Το γεγονός ότι μέχρι εκείνη την Ολυμπιάδα δεν συμμετείχαν οι Μακεδόνες, κάτι που σημαίνει ότι δεν τους θεωρούσαν Έλληνες, και ότι ο Αλέξανδρος Α’ έμεινε γνωστός στην ιστορία ως «ο Φιλέλλην», κάτι που σημαίνει ότι επίσης δεν τον θεωρούσαν Έλληνα, δε σημαίνει τίποτα για τους αρχαιοκάπηλους.


“Δωρικόν τε καὶ Μακεδνὸν ἔθνος”

Αυτή την αναφορά του Ηρόδοτου χρησιμοποιούν ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο για να αποδείξουν την δωρική καταγωγή των Μακεδόνων.

A' "ἐστρατεύοντο δὲ οἵδε• ἐκ μὲν Πελοποννήσου Λακεδαιμόνιοι ἑκκαίδεκα νέας παρεχόμενοι, Κορίνθιοι δὲ τὸ αὐτὸ πλήρωμα παρεχόμενοι καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ• Σικυώνιοι δὲ πεντεκαίδεκα παρείχοντο νέας, Ἐπιδαύριοι δὲ δέκα, Τροιζήνιοι δὲ πέντε, Ἑρμιονέες δὲ τρεῖς, ἐόντες οὗτοι πλὴν Ἑρμιονέων Δωρικόν τε καὶ Μακεδνὸν ἔθνος, ἐξ Ἐρινεοῦ τε καὶ Πίνδου καὶ τῆς Δρυοπίδος ὕστατα ὁρμηθέντες." (βιβλ.Η, εδ. 43)
(Συγκροτούσαν δε το στόλο τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας οι εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων, ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο από τον Ερινεόν και την Πίνδον)


B' "τούτοισι ἐλθοῦσι τοῖσι ἔπεσι ὁ Κροῖσος πολλόν τι μάλιστα πάντων ἥσθη, ἐλπίζων ἡμίονον οὐδαμὰ ἀντ᾽ ἀνδρὸς βασιλεύσειν Μήδων, οὐδ᾽ ὦν αὐτὸς οὐδὲ οἱ ἐξ αὐτοῦ παύσεσθαι κοτὲ τῆς ἀρχῆς. μετὰ δὲ ταῦτα ἐφρόντιζε ἱστορέων τοὺς ἂν Ἑλλήνων δυνατωτάτους ἐόντας προσκτήσαιτο φίλους, 2 ἱστορέων δὲ εὕρισκε Λακεδαιμονίους καὶ Ἀθηναίους προέχοντας τοὺς μὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος τοὺς δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα γὰρ ἦν τὰ προκεκριμένα, ἐόντα τὸ ἀρχαῖον τὸ μὲν Πελασγικὸν τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔθνος. καὶ τὸ μὲν οὐδαμῇ κω ἐξεχώρησε, τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα. 3 ἐπὶ μὲν γὰρ Δευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν, ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Ἕλληνος τὴν ὑπὸ τὴν Ὄσσαν τε καὶ τὸν Ὄλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ἱστιαιῶτιν• ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε ἐν Πίνδῳ Μακεδνὸν καλεόμενον• ἐνθεῦτεν δὲ αὖτις ἐς τὴν Δρυοπίδα μετέβη καὶ ἐκ τῆς Δρυοπίδος οὕτω ἐς Πελοπόννησον ἐλθὸν Δωρικὸν ἐκλήθη. (βιβλ.Α, εδ 57-58)

(Ύστερα έβαλε μπρος ο Κροίσος, βασιλιάς των Λυδίων να εξετάσει ποιοι .. ανάμεσα στους Έλληνες .. ήσαν οι δυνατότεροι, που θα μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες, Γιατί τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνωστά oι Αθηναίοι ποτέ ως τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήταν πολυπλάνητοι (οι Δωριεις). Γιατί όσο βασίλευε ο Δευκαλίων, κατοικούσαν (οι Δωριείς) στη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό.)

Ο Ηρόδοτος σαφώς αναφέρει για το Δωρικό έθνος ότι από τη Φθιώτιδα μετακόμισε στη Θεσσαλία και από εκεί στην Πίνδο. Εκεί έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα και μετακόμισε στην Δρυοπίδα (Φωκίδα) και την Πελοπόννησο.
Επειδή η τελευταία μετακόμιση (κάθοδος) των Δωριέων ήταν από την Πίνδο, η οποία αποτελεί το νοτιοδυτικό σύνορο της Μακεδονίας, πιθανόν να τους αποκαλούσαν και Μακεδνούς (προερχόμενους από την Μακεδονία). Το γεγονός ότι αυτό το όνομα δεν διατηρήθηκε, δείχνει ότι ήταν επίκτητο.
Πουθενά δεν αναφέρεται ότι κάποιο τμήμα των Δωριέων μετακινήθηκε από την Πίνδο προς την Μακεδονία και απετέλεσε τους Μακεδόνες.
Αν υποθέσουμε ότι οι ιστορικοί παρέλειψαν να καταγράψουν μετακόμιση Δωριέων στη Μακεδονία, οι Δωριείς εκείνης της εποχής δεν έπρεπε να το ξέρουν και να αντιμετωπίζουν τους Μακεδόνες ως ομοεθνείς τους?
Δεν το ήξεραν εκείνοι και το ξέρουν κάποιοι άλλοι 25 αιώνες μετά?


Η Είσοδος των Περσών στην Ελλάδα κατά τον Ηρόδοτο


Το να είναι κάποιοι ομοεθνείς, έχει κάποιο νόημα όταν συμπεριφέρονται ως ομοεθνείς απέναντι στους εξωτερικούς κινδύνους.
Όταν, περί το 513 π.Χ. εισέβαλαν οι Πέρσες στην Θράκη και την Μακεδονία, οι Έλληνες έμειναν τελείως απαθείς.
Όταν το 480 π.Χ. ξεκίνησε η εκστρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδας, όχι μόνο οι Θράκες και οι Μακεδόνες ήταν σύμμαχοι των Περσών, αλλά και οι Θεσσαλοί προσκάλεσαν τον Ξέρξη και του υποσχέθηκαν βοήθεια.
Ο Ηρόδοτος γράφει:
«τοῦτο μὲν ἀπὸ τῆς Θεσσαλίης παρὰ τῶν Ἀλευαδέων ἀπιγμένοι ἄγγελοι ἐπεκαλέοντο βασιλέα πᾶσαν προθυμίην παρεχόμενοι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα• οἱ δὲ Ἀλευάδαι οὗτοι ἦσαν Θεσσαλίης βασιλέες.»
(Αυτό υποβοηθήθηκε με την άφιξη των αγγελιαφόρων από τους Αλευάδες της Θεσσαλίας, οι οποίοι προσκαλούσαν τον βασιλέα και υπόσχονταν να παράσχουν ότι είναι δυνατόν κατά της Ελλάδας. Αυτοί οι Αλευάδες ήταν βασιλείς της Θεσσαλίας.) (Βιβλίο 7ο, εδάφιο 6.)

Περιγράφοντας την πορεία του Ξέρξη δίπλα από τα παράλια της Θράκης και της Μακεδονίας, αναφέρει ως ελληνικές πόλεις μόνο τις ελληνικές αποικίες που είχε στα αριστερά του.
Για την πεδιάδα των εκβολών του Αξιού γράφει:
«εἰσὶ δὲ κατὰ ταῦτα τὰ χωρία καὶ λέοντες πολλοὶ καὶ βόες ἄγριοι, τῶν τὰ κέρεα ὑπερμεγάθεα ἐστὶ τὰ ἐς Ἕλληνας φοιτέοντα.»
(Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και λιοντάρια πολλά και άγρια βόδια των οποίων τα κέρατα είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που συναντώνται στους Έλληνες)(βιβλ.7ο, εδ.126)
Αυτό δείχνει καθαρά ότι δεν θεωρούσε Έλληνες τους κατοίκους της περιοχής.

Όταν ο Ξέρξης ήταν στην Πιερία, «ὁ μὲν δὴ περὶ Πιερίην διέτριβε ἡμέρας συχνάς• […] οἱ δὲ δὴ κήρυκες οἱ ἀποπεμφθέντες ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ γῆς αἴτησιν ἀπίκατο οἳ μὲν κεινοί, οἳ δὲ φέροντες γῆν τε καὶ ὕδωρ».
(Όταν έφτασε στην Πιερία, παρέμεινε πολλές ημέρες. … Οι δε κήρυκες οι αποσταλέντες στην Ελλάδα για να ζητήσουν υποταγή, επέστρεψαν άλλοι μεν με άδεια χέρια, άλλοι δε φέροντες γην και ύδωρ.) (βιβλ.7ο, εδ.131)

Αν θεωρούσε την Πιερία και γενικώς την Μακεδονία μέρος της Ελλάδας, θα έγραφε ότι έστειλε κήρυκες στη νότια Ελλάδα και όχι στην Ελλάδα.

Στο συνέδριο που συγκάλεσαν οι Έλληνες στον Ισθμό, αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στα στενά των Θερμοπυλών, διότι: «ταύτην ὦν ἐβουλεύσαντο φυλάσσοντες τὴν ἐσβολὴν μὴ παριέναι ἐς τὴν Ἑλλάδα τὸν βάρβαρον,…»
(Διότι εκτίμησαν ότι φυλάσσοντας αυτά, δεν θα επιτρέψουν την εισβολή των βαρβάρων στην Ελλάδα,…) (βιβλίο 7ο, εδ.175)

«ἡ δὲ αὖ διὰ Τρηχῖνος ἔσοδος ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐστὶ τῇ στεινοτάτη ἡμίπλεθρον.»
(Η δε είσοδος στην Ελλάδα μέσω Τραχίνου [χωριό δίπλα στις Θερμοπύλες] είναι στενή όσο μισό πλέθρο.) (7ο, εδ.176)
«τὸ μέν νυν τεῖχος τὸ ἀρχαῖον ἐκ παλαιοῦ τε ἐδέδμητο καὶ τὸ πλέον αὐτοῦ ἤδη ὑπὸ χρόνου ἔκειτο• τοῖσι δὲ αὖτις ὀρθώσασι ἔδοξε ταύτῃ ἀπαμύνειν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος τὸν βάρβαρον
(Το μεν αρχαίο τείχος που από παλιά είχε κτισθεί και το μεγαλύτερο μέρος αυτού ήδη λόγω πολυκαιρίας είχε πέσει. Τώρα δε αποφάσισαν να το ανακατασκευάσουν για να αποκρούσουν από την Ελλάδα τον βάρβαρο) (7ο, εδ.176)
Εκεί τοποθετεί ο Ηρόδοτος την είσοδο στην Ελλάδα και σίγουρα όχι στο Έβρο που είναι σήμερα. Ούτε καν στα Τέμπη.

Η σύγχρονη Ελλάδα πήρε τη μισή Μακεδονία και μέρος της Θράκης επειδή ευνοήθηκε από την εξέλιξη των πολεμικών και διπλωματικών συγκρούσεων των αρχών του περασμένου αιώνα και επειδή υπονόμευσε το μακεδονικό απελευθερωτικό κίνημα. Πάντως σίγουρα όχι βάσει ιστορικού δικαίου, το οποίο τότε ούτε καν επικαλέστηκε.
Χρησιμοποιεί την παραχαραγμένη αρχαία Ελληνική και Μακεδονική ιστορία, μόνο και μόνο για να καταπατήσει τα δικαιώματα των Μακεδόνων της επικράτειάς της και για να εκβιάζει τη Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Σέρνει τους υπηκόους της σ’ αυτό το σοβινιστικό της παιχνίδι, σερβίροντάς του μια παραποιημένη και χαλκευμένη ιστορία.
Η αποκάλυψη αυτής της ιστορικής απάτης θα απεγκλωβίσει σε μεγάλο βαθμό τους συμπολίτες μας και θα τους κάνει αντάξιους του αρχαιοελληνικού όρου «δημοκρατικός πολίτης».


31 σχόλια:

 1. Μιχάλης6/7/10 16:33

  Καλησπέρα σε όλους.

  Καρατάσο, θα ήθελα να σε ρωτήσω δύο απλά πράγματα σχετικά με την οπτική σου, πριν τοποθετηθώ σε όσα γράφεις.

  1) Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και ποια η καταγωγή τους;
  2) Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες και ποια η καταγωγή τους;

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος6/7/10 18:57

  παράκληση για αφιέρωμα στην 15 επέτειο της γενοκτονίας της σρεμπρένιτσα , στις 11 ιουλίου του 1995 , από τους σέρβους εθνικιστές με την συμμετοχή των ελλήνων εθνικιστών της ελληνικής εθελοντικής φρουράς με τις ευλογίες του βαθέος ελληνικού κράτους και του εκκλησιαστικού του πυλώνα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος6/7/10 18:59

  οχι αυτόνομο μακεδονικό κράτος αλλά ανεξάρτητο ...
  διαστρεβλώνουν και όχι διαστρευλώνουν...
  κατά τα άλλα συγχαρητήρια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος6/7/10 19:05

  οι αρχαίοι μακεδόνες ήταν ξεχωριστή από τους αρχαίους έλληνες πολιτιστική κοινότητα , με διακριτή από την αρχαία ελληνική προφορική μητρική γλώσσα...
  ο ανθελληνισμός του Φιλίππου και του Μέγα Αλέξανδρου ήταν παροιμιώδης...
  μία από τις αποδείξεις η μάχη της Χαιρώνειας στις 2 Αυγούστου του 338 π.χ...
  η επανάσταση του ίλιντεν εναντίον των οθωμανών όχι τυχαία ξεκίνησε στις 2 αυγούστου του 1903...
  δυστυχώς καταπνίγηκε από τους συνεργάτες των οθωμανών έλληνες εθνικιστές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μιχάλη
  Με την καταγωγή των αρχαίων Ελλήνων και Μακεδόνων δεν έχω ασχοληθεί και ούτε σκοπεύω να ασχοληθώ γιατί απλούστατα θεωρώ τα έθνη συνεχώς εξελισσόμενα και η καταγωγή τους πριν 2-3 χιλιάδες χρόνια είναι άνευ σημασίας.
  Από όσα ξέρω ακόμα και οι επαγγελματίες ιστορικοί και ερευνητές έχουν διαφωνίες ως προς την καταγωγή των αρχαίων Ελλήνων και Μακεδόνων.
  Στο άρθρο μου προσπαθώ να καταδείξω ότι οι μεταξύ τους σχέσεις κάθε άλλο παρά φιλικές ήταν και δεν φανερώνουν κοινή καταγωγή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. GORE GLAVATA! ΜΠΡΑΒΟ ΦΙΛΕ ΜΟΥ! ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (BLOG)!

  ΕΙΜΑΙ Ο ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΑΝΤΟΝΕΒ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ) ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ.

  ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ BLOG
  http://georgiosantoniadis.blogspot.com/

  ΟΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΣΤΕΙΛΤO ΣΤΟ EMAIL MOY:
  georgiosantoniadis1984@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μιχάλης7/7/10 01:44

  Καρατάσο, από τη μια γράφεις πως δεν σκοπεύεις να ασχοληθείς με την καταγωγή των αρχαίων Ελλήνων και των αρχαίων Μακεδόνων, ως θέμα άνευ σημασίας, από την άλλη κλείνεις γράφοντας πως θέλεις να καταδείξεις τις έριδες μεταξύ τους, οι οποίες σύμφωνα μ' εσένα δεν φανερώνουν κοινή καταγωγή. Άρα, με μια προέκταση, ο Γκρουέφσκι και ο Τσερβενκόφσκι δεν έχουν κοινή καταγωγή, αφού τρώγονται σαν τον σκύλο με τη γάτα. Ούτε και οι μισοί αρχαίοι Αθηναίοι με τους άλλους μισούς - η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα. Δεν κατανοώ την οπτική σου. Όλοι έχουμε κάποια καταγωγή. Αφού σε ενδιαφέρει το ζήτημα των αρχαίων Μακεδόνων, γιατί είναι τόσο κακό να γράψεις «πιστεύω σύμφωνα με τα Χ στοιχεία πως κατάγονται από εκεί»;

  Ακόμη κι αν δεν έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα, τουλάχιστον απάντησε στο άλλο για να έχουμε μια βάση συζήτησης. Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες, λοιπόν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. fragments017/7/10 03:41

  καρατασο το παραληρημα σου δεν εχει προηγουμενο (!) Αφου κακοποιησες τον Αρριανο, τωρα κατακρεουργεις τον Ηροδοτο, ποιος εχει σειρα μετα ο Πλουταρχος ? καημενοι αρχαιοι συγγραφεις τι σας εμελλε να παθετε.

  Αρχιζω με το «ο Φιλέλλην»
  (πραγματικα το ειδα και στην προηγουμενη αναρτηση σου, ηλπιζα να ειχες καταλαβει το λαθος σου, αλλα εμμενεις να το χρησιμοποιεις σαν επιχειρημα)ο 'Φιλελληνας' και ο 'Δημοσθενης' ειναι δυο επιχειρηματα που τα ελεγαν οι Σκοπιανοι το 1990, τωρα τα ανακαλυψε και ο καρατασος, φυσικα οι Σκοπιανοι απο ντροπη στην λαμψη της αληθειας ανακαλεσαν, ο καρατασος ποτε !!! ακου λοιπον τι ειναι ο Φιλελληνας -->

  Ο όρος φιλέλλην, ο οποίος απεδόθη στο βασιλιά Αλέξανδρο Α΄, δεν έχει τη σημερινή σημασία, ώστε να υποτεθεί ότι δεν ήταν Έλλην, αλλά
  αλλόφυλος. Είχε τη σημασία του φιλογενούς, του ανθρώπου ο οποίος ήταν
  κήρυκας της πανελλήνιας ιδέας, του ανθρώπου ο οποίος αγαπούσε όλους τους Έλληνες, σε αντίθεση με τον Έλληνα εκείνον ο οποίος αγαπούσε μόνο την πόλη-κράτος του. -ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ?

  Ο Ξενοφών, επίσης, αποκαλεί φιλέλληνα το Σπαρτιάτη βασιλιά, στρατηγό Αγησίλαο:

  ''Ει γε μην αυ καλόν Έλληνα όντα φιλέλληνα είναι, τίνα τις είδεν άλλον στρατηγόν ή πόλιν ουκ εθέλοντα αιρείν, αλλ΄ είπεν άρα,
  Φεύ, Ελλάς, οπότε οι νυν τεθνηκότες ικανοί ήσαν ζώντες νικάν μαχόμενοι πάντας τους βαρβάρους''
  Ξενοφωντας, Αγησίλαου, Βιβλιο Ζ΄ εδαφια 4,5)

  Ο όρος ''καλόν Έλληνα όντα φιλέλληνα είναι''
  σημαίνει ότι, καλός Έλληνας είναι εκείνος που αγαπάει όλη την Ελλάδα και είναι φιλόπατρις και οχι φιλοπολις''

  Ο Ξενοφωντας αποκαλει τον Σπαρτιατη στρατηγο Αγησιλαο 'Φιλελλην'. Τι ειναι ο Αγησιλαος ? Αυστραλος ?

  Οι λεξεις 'βαρβαρος' και 'φιλελληνας' δεν εχουν την σημερινη ετοιμολογια, το καταλαβαινεις αυτο ???

  Το αντίθετο του φιλέλλην είναι μισέλλην (ή καρατάσος αν προτιματε). Οι μισέλληνες, ακόμη και τον όρο φιλέλλην είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν για να πείσουν τους αδαείς, με
  το απλοϊκό επιχείρημα ότι, αφού αυτός ήταν φιλέλλην, δηλαδή ήταν κάποιος που αγαπούσε την Ελλάδα, σημαίνει ότι δεν ήταν Έλληνας. Μαθε λοιπον καρατασο οτι φιλώ στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει αγαπώ και φίλος είναι κάποιος ο οποίος μας είναι αγαπητός, κάποιος τον οποίο αγαπάμε. ΟΧΙ καποιος που μας ειναι ξενος.

  Και εγω ειμαι φιλελλην (συμφωνα με τον αρχαιο προσδιορισμο) τι σημαινει αυτο ? δεν ειμαι Ελληνας ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. fragments017/7/10 03:42

  επισης να σου πω οτι -->>

  Ο Ισοκράτης στον Παναθηναϊκό, ο οποίος εκφωνήθηκε το 339 π.Χ. λέγει για τον όρο φιλέλλην: ''Οίός περ ο λόγος ο διαναγνωσθείς εστιν, εν ώ πεποίηκας τους μεν σούς προγόνους ειρηνικούς και φιλέλληνας και της ισότητος της εν ταις πολιτείαις ηγεμόνας, Σπαρτιάτας δ΄ υπεροπτικούς και πολεμικούς και πλεονέκτας, και τοιούτους οίους περ αυτούς είναι πάντες
  υπειλήφασιν’’.
  (Ισοκρατης Παναθηναικος εδαφιο 241)

  Τι εχουμε εδω ??? Ο ισοκρατης στον λογο του αποκαλει ολους τους Αθηναιους ειρηνικους και Φιλελληνες !!!!!!!! μηπως και οι Αθηναιοι ειναι Αυστραλοι ?

  Ο Ισοκράτης ονομάζει Φιλέλληνα και τον Φίλιππο.
  ''Εστιν ουν ανδρός μέγα φρονούντος και φιλέλληνος και πορρωτέρω των άλλων τη διανοία καθορώντος...''. (Ισοκρατης Φίλιππος, βιβλιο ν 122).

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ -> '' Είναι λοιπόν ιδιαίτερο
  χαρακτηριστικό ανδρός μεγαλόφρονος και φιλέλληνος του οποίου οι σκέψεις να πηγαίνουν μακρύτερα από τις σκέψεις των άλλων….'' !!!!!!!

  Θελεις και αλλα ?
  Ο Πλατωνας στην πολιτεια του, φατσα-καρτα !!!
  ''Καλόν Έλληνα όντα φιλέλληνα''
  Πλατωνα Πολιτεία, βιβλιο Ε εδαφιο 470 12 σειρα

  Καταλαβες τωρα ???

  Ακ και κατι τελευταιο, καρατασο Ο Αλεξανδρος ο Α' εμεινε στην ιστορια ως 'Φιλελλην' ΟΧΙ γιατι πηρε μερος στους Ολυμπιακους αγωνες, ΑΛΛΑ επειδη προειδοποιησε τους Αθηναιους για επικειμενη εισβολη των Περσων, αυτο σημαινει Φιλελλην, ενστερνιζομαι τα ιδια πολιτισμικα χαρακτηριστικα και νοιαζομαι για αυτα !!!!!!

  (Ηροδοτος βιβλιο Ι εδαφιο 45)

  ''ἄνδρες Ἀθηναῖοι, αὐτός τε γὰρ Ἕλλην γένος εἰμὶ τὠρχαῖον καὶ ἀντ᾽ ἐλευθέρης δεδουλωμένην οὐκ ἂν ἐθέλοιμι ὁρᾶν τὴν Ἑλλάδα''

  Καταλαβες τωρα ? Ωραια.

  Ειναι αργα αυριο επιστρεφω με 'Ολυμπιαδα' και 'Ηροδοτο' καλα εκει θα γελασει και ο καθε πικραμενος

  Φιλικα
  Χρυσικος Ιωαννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μηχάλη και Ιωάννη Χρυσικέ
  Η λέξη Έλληνας κατα τους κλασικούς χρόνους είχε έννοια άλλοτε εθνική, άλλοτε πολιτισμική (μετέχοντες της ελληνικής παιδεία), άλλοτε και τα δύο.
  Από την εποχή του Χριστού και μετά το Έλλην σήμαινε μόνο πολιτιστική ή θρησκευτική ταυτότητα.
  Σήμερα εσείς χρησιμοποιώντας την για πολιτικούς λόγους της δίνεται την έννοια της φυλετικής καταγωγής, κάτι το οποίο είναι κατάχρηση και όσοι το θεωρούν απαράδεκτη κατάχρηση δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε μια τέτοια συζήτηση.
  Κάτι ανάλογο πάτε να κάνετε τώρα και με τον όρο φιλέλλην. Κάντε την, λοιπόν, και αυτήν λάστιχο και προσαρμόστε την στις πολιτικές σας ανάγκες και αγωνίες, αλλά μην έχετε την απαίτηση να ασχοληθούν με το πρόβλημά σας και άλλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. fragments017/7/10 14:00

  Καρατασο, ουτε πολιτικες αναγκες εχουμε, ουτε αγωνιες. Εσυ χρησιμοποιεις κατα το δοκουν τους αρχαιους συγγραφεις αλλοιωνοντας τους και προσαρμοζωντας τους στο δικο σου φανταστικο μικροκοσμο. Σου απεδειξα με ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ οτι ο ορος 'φιλελλην' δεν εχει την σημερινη ετυμολογια. Χρησιμοποιητω κατα κορον απο αρχαιους συγγραφεις για να δειξει την αγαπη που εχει καποιος για την Ελλαδα και το συμφερον της, αυτον που 'αγκαλιαζει' και σεβεται τα φιλοπατρια, ΚΑΙ ΟΧΙ τον αλλοεθνη ! τι δεν καταλαβες ? τα πραγματα ειναι ξεκαθαρα !!!!
  η μηπως ο Ξενοφωντας, ο Ισοκρατης και ο Πλουταρχος μας λενε ψεμματα ?

  Φιλικα
  Γιαννης Χρυσικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Μιχάλης7/7/10 14:57

  Καλησπέρα σας.

  Καρατάσο, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μη γενικεύεις όταν απευθύνεσαι σε εμένα. Έκανα συγκεκριμένα ερωτήματα και δεν τοποθετήθηκα για το περιεχόμενο της ανάρτησής σου.

  Ρώτησα:

  1) Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και ποια η καταγωγή τους;
  2) Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες και ποια η καταγωγή τους;

  Έγραψες πως δεν θέλεις να ασχοληθείς με την καταγωγή, αν και κατέληξες ασχολούμενος στην ίδια τοποθέτηση.

  Συνέχισα αφήνοντάς την έξω. Ρώτησα ξανά ποιοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και ποιοι οι αρχαίοι Μακεδόνες. Έγραψες κάποιες σκέψεις για τους αρχαίους Έλληνες, αλλά πάλι δεν απάντησες, για τρίτη φορά, για τους αρχαίους Μακεδόνες.

  Αν μπορείς, απάντησε ώστε να μην κάνουμε παράλληλους μονολόγους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μιχάλη
  Δεν έχω άλλη απάντηση από αυτή που σου έδωσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μιχάλης7/7/10 19:10

  Καρατάσο, συνοψίζοντας:

  1) Ισχυρίζεσαι πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν βασικά μια πολιτισμική ομάδα.

  2) Δεν θέλεις να δώσεις απάντηση για την καταγωγή των αρχαίων Ελλήνων και των αρχαίων Μακεδόνων, αλλά λες πως οι έριδες μεταξύ τους, δεν φανερώνουν κοινή καταγωγή.

  4) Δεν έχεις να δώσεις απάντηση για το ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες.

  Θυμίζω πως έκανα μόνο δύο απλές ερωτήσεις, ενώ δεν καταφέρθηκα εναντίον οποιουδήποτε, ούτε έκανα γενικεύσεις για το τι - μπορεί να - πιστεύει ο ένας ή ο άλλος.

  Δεν ξέρω πλέον αν έχει νόημα να επιμείνω, έστω για το τρίτο σκέλος.

  Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Greeks and Macedonians
  E. Badian, Department of History, Harvard University
  "Studies In The History Of Art Vol 10: Macedonia And Greece In Late Classical And Early Hellenistic Times" By The National Gallery Of Art, Washington, 1980

  http://www.ancientmacedonia.com/badian.html

  Όποιος γνωρίζει αγγλικά, θα διαβάσει ότι άλλο Μακεδόνες και άλλο Έλληνες, από την αρχαιότητα, με στοιχεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Όπως όλοι οι λαοί, στο προεπιστημονικό στάδιο της σκέψης τους, έτσι και οι Έλληνες, για να εξηγήσουν την καταγωγή τους και την ανάπτυξη τους στον ιστορικό τους χώρο, έπλασαν ορισμένους μύθους, τους οποίους με πολλούς και ποικίλους τρόπους συνέδεσαν με το φυσικό, το κοινωνικό και το θεσμικό περιβάλλον τους. Οι μύθοι αυτοί, αναπτυγμένοι σε τοπικό ή και σε πανεθνικό επίπεδο, γνωστοί σ' εμάς από έργα επώνυμων ποιητών ή μυθογράφων, αναφέρονται στη διαμόρφωση του ιστορικού χώρου των Ελλήνων, στη σχέση του με τους λατρευόμενους από τον ελληνικό λαό θεούς, στους πρώτους κατοίκους του και στους πρώτους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, στην πρόοδο του πολιτισμού, στην προέλευση των Ελλήνων και στη σχέση τους με τους άλλους λαούς, στις μεταναστεύσεις των ελληνικών φύλων και στην πορεία τους προς τον ιστορικό τους χώρο, στις μετακινήσεις διάφορων πληθυσμικών ομάδων και στις αναπόφευκτες συγκρούσεις ή και ειρηνικές συμβιώσεις και προσμίξεις, σε ευρύτερες συνεργασίες και επιχειρήσεις και σε κατακτήσεις με εποικισμούς ή αποικισμούς.

  Εδώ πρέπει να θυμίσουμε αυτό που έχει παρατηρήσει ο Ιωάννης Ο. Κακριδής στην Ελληνική Μυθολοφο της Εκδοτικής Αθηνών:
  «Για τους Έλληνες ως το τέλος ίου 5ου αι. π.Χ. η μυθολογία είναι η πραγματική ιστορία των απόμακρων προγόνων τους»

  Χωρίς να έχουν συνείδηση της ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας, οι Έλληνες μυθολόγησαν τη συγγένεια τους με τους Ρωμαίους, τους Κέλτες, τους Πέρσες και άλλους λαούς, προφανώς για να μπορούν να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις διεκδικήσεις τους απέναντι σε ξένες επικράτειες ή και να κολακεύουν τους ηγεμόνες τους, για να διευκολύνουν τη συνεργασία τους με αυτούς.

  Όσο για τα υπόλοιπα συμπερασματικά μυθεύματα του άρθρου απάντησαν οι προηγούμενοι σχολιαστές. Θα προσθέσω ότι δυστυχώς οι μη συμβατικές θεωρίες στα Βαλκάνια κάνουν πάρτυ.

  Για το άρθρο δε του Badian ήδη έχουν απαντήσει πάρα πολλοί(Χατζόπουλος, Χολτ, Ινγουντ κλπ) με πιο πρόσφατο αυτό από τον Καθηγητή Ian Worthington και το συμπερασμα του είναι γραμμένο εδώ. Άλλωστε το άρθρο του είναι πλέον ξεπερασμένο μιας και γράφτηκε το 1980 αλλά και στο ότι δεν υπολόγισε πολλά στοιχεία όπως είναι οι επιγραφικές και γλωσσολογικές πηγές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος8/7/10 12:08

  αλλο αρχαίοι ελληνες και άλλο αρχαίοι μακεδόνες...
  ο ανθελληνισμός του αλέξανδρου είναι καταγεγραμμένος και παροιμιώδης...
  οι σύγχρονοι όμως μακεδόνες δεν ισχυρίζονται όπως οι σημερινοί έλληνες εθνικιστές με αρχαιοελληνική μάσκα αλλά μη ελληνική πολιτιστική καταγωγή , ότι είναι βιολογικοί απόγονοι των αρχαίων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Φυσικά, οι Έλληνες προπαγανδιστές δεν χάνουν ευκαιρία να «κακολογήσουν» όσους ιστορικούς δεν συμφωνούν με την ελληνική εθνική προπαγάνδα. Ευτυχώς, στο εξωτερικό οι ιστορικές ανακρίβειες, όταν αποκαλύπτονται, πετάγονται στο καλάθι των αχρήστων.

  Διαβάστε και εδω:
  http://www.ancientmacedonia.com/ModernHistorians.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος8/7/10 20:02

  Τι λες ρε μεγαλε ανωνυμε 8/7/10 12:08 ;;
  Που βρηκες οτι ο Αλεξανδρος ηταν ανθελληνας και μαλιστα καταγεγραμμενο;; Σε ποια πηγη αναφερεσαι να το δουμε και οι υπολοιποι.
  Τελικα τι πινετε και δεν μας δινετε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος8/7/10 20:08

  Όποιος γνωρίζει αγγλικά, καταλαβαίνει και τι διαβάζει. Μου αρέσει η παραπομπή σε κείμενο που λέει "Modern Historians on the Macedonians as Distinct Nation" και βάζει μέσα τον Hammond, για να προσθέσει στο τέλος "Response to Hammond's conclusion that the Macedonians were Greek"! Χαχαχαχαχα! Γεια σου Borza, τιτανοτεράστιε!

  Θέλετε ιστορικούς; Πάρτε μερικές εκατοντάδες, με πολύ ηχηρά ονόματα μέσα.

  http://macedonia-evidence.org/obama-letter.html

  Αλλά αφήστε ρε παιδιά τους άλλους και κάντε έναν παραγωγικό συλλογισμό. Έχει ξεροσταλιάσει ο άνθρωπος παραπάνω να ρωτάει την άποψη που έχετε για τους αρχαίους Μακεδόνες. Ποιοι ήταν τελικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμε 20:08
  Ας κάνουμε έναν παραγωγικό συλλογισμό.
  Για τους Μακεδόνες του 7ου π.Χ. αιώνα ξέρουμε τα λίγα και ασαφή από τους αρχαίους συγγραφείς.
  Εκείνοι οι Μακεδόνες ενσωμάτωσαν στη συνέχεια Ιλλυριούς, Ηπειρώτες, Παίονες, Θράκες, Έλληνες, Πέρσες κλπ.
  Κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα είναι πλέον και εκείνοι Μακεδόνες που αναμείχθηκαν και με άλλους λαούς.
  Για την καταγωγή ποιανών Μακεδόνων θέλετε την άποψή μου, η οποία θα είναι καθαρά υποθετική, ακαδημαϊκή και σίγουρα όχι εθνοπολιτική όπως την βλέπουν μερικοί.
  Στο τέλος, τέλος, μη μου βάζετε ερωτήματα στα οποία θεωρούν την απάντηση επισφαλή ακόμα και επαγγελματίες ιστορικοί και εθνολόγοι.
  Δεν είναι δυνατόν να καταφεύγω στα δεκάδες αρχαία συγγράμματα τα οποία επικαλούνται κάποιοι, για να τηρώ την υποχρέωσή μου να απαντώ στο κάθε αρχαιόπληκτο.
  Οι υποχρεώσεις μου εξαντλώνται στα όρια των δυνατοτήτων μου και της κοινής λογικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος9/7/10 07:41

  Καρατάσο ασχολείσαι περισσότερο από όσο χρειάζεται με τους αρχαιόπληκτους. Ο Χρυσικός και ο άλλος χρησιμοποιούν την ίδια φρασεολογία και επιχειρηματολογία με κάτι τύπους σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη του λαος και του τηλεάστυ - αν δεν είναι ο ίδιος με ψευδώνυμο. Είναι επαγγελματίες πατριώτες και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομύριο να φερθούν λογικά. Οι περισσότεροι απ αυτούς ξέρουν ότι η ιστορία τους είναι κατασκευασμένη αλλά την υπερασπίζονται γιατί είναι το ψωμί τους. Πίσω από τον Χρυσικό κρύβεται ολόκληρο επιτελείο επαγγελματιών προπαγανδιστών. Εσύ βάλθηκες να χτυπήσεις το κατασκέβασμα τους και είναι φυσικό να σκυλιάσουν. Τα μακεδονικά μπλοκ πρέπει να απευθύνονται στους σκεπτόμενους πολίτες και όχι σε παρανοϊκούς. Στο κάτω κάτω οι απόψεις τους ακούγονται σε πολά άλλα μπλοκ, σε φημερίδες και στη τηλεοραση. Αν είναι δημοκράτες ας βάλουν τα δικά σου επιχειρήματα στο τηλεάστυ και την εφημερίδα τους και μετά ας έρθουν να μιλήσουμε για δημοκρατία. Γιατί δεν έβαλαν ποτέ αυτά τα σημαντικά αποσπάσματα από τα βιβλία του Ηρόδοτου και του Αριανού?
  Το ιντερνετ θα είναι ο θάνατός τους και γι αυτό αντιδρούν επιθετικά και υστερικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Здраво, Караташо

  Δεν μπορώ να καταλάβω τί έχεις πάθει και ασχολείσαι περισσότερο με τους Ελληνες παρά με τους Μακεδόνες. Κι εσύ και άλλοι Μακεδόνες μπλόγκερς.
  Δλδ αυτό είναι το πρόβλημα των Μακεδόνων? Αν οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Ελληνες ή όχι?
  Ας ήταν. Εσύ τί πρόβλημα έχεις? Η ζωή των σύγχρονων εθνικά Μακεδόνων πώς επηρρεάζεται από αυτό?
  Σάμπως οι αρχαίοι Μακεδόνες ζουν ακόμα?
  Σάμπως μπορεί κανείς Ελληνας να αποδείξει ότι είναι απόγονός τους?
  Σάμπως μπορεί οποιοσδήποτε πάνω στον πλανήτη να αποδείξει ότι είναι απόγονός τους??

  Επιτέλους καταλάβετε ότι το ζήτημα δεν είναι αρχαιολογικό, αλλά σύγχρονο.
  Εχεις να κάνεις με ανθρώπους που αρνούνται την εθνική σου ταυτότητα κι εσύ αντί να τους δείξεις τί είναι όλα αυτά που σε ξεχωρίζουν από αυτούς και από την ελληνική εθνική συλλογικότητα (και από άλλες ενδεχομένως) ασχολείσαι με άσκοπες ερμηνειες των αρχαίων κειμένων,που στην τελική δεν οδηγούν πουθενά.

  Οι απανταχού Ελληνες εθνικιστές επηρρεασμένοι ίσως από τους τηλεοπτικούς ελλαδέμπορες, κοιμούνται με ένα αρχαίο κείμενο κάτω από το μαξιλάρι τους. Είναι αδύνατον εμείς να τους πείσουμε ότι τα ξερουμε καλύτερα από αυτούς, είτε διότι πραγματι δεν τα ξερουμε, είτε διότι έτσι κι αλλιώς έχουμε να κανουμε με ξεροκέφαλους.

  Αλλά και πάλι σου επαναλαμβάνω, τί κερδίζεις εσύ ως Μακεδόνας ασχολούμενος με την αρχαία Ελλάδα?
  Δεν μπορούμε στα γεράματα να το παίζουμε αρχαιογνώστες.
  Σου το λέω ξεκάθαρα: εκτιμώ αφάνταστα το θάρρος σου να ενεργοποιείσαι ως Μακεδόνας στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς όποια ανταλλάγματα. Αλλά ρε ντρούγαρε, μερικές φορές εκτίθεσαι και είναι κρίμα...

  Δεν καταλαβαίνω πού αποσκοπεί αυτή η αρχαιοπληξία, αλλά ξέρω καλά πού οδήγησε η προγονολατρεία των νεοελλήνων και θλίβομαι όταν δικοί μας γίνονται όμοιοι με τους Ελληνες εθνικιστές. Λες και η εθνική ταυτότητα του Μακεδόνα τεκμηριώνεται από το ότι ο Μεγαλέξανδρος δεν ήταν Ελληνας. Λες και αν ήταν Ελληνας, αυτό μας κάνει όλους Ελληνες.

  Λες τους άλλους αρχαιόπληκτους (και ισως να είναι), αλλά στις περισσότερες αναρτήσεις σου εσύ είσαι που ασχολείσαι με την αρχαιότητα.
  Λες και η αρχαιότητα σε κάνει αυτό που είσαι.

  Γίναν που γίναν οι νεοέλληνες "των αρχαίων παλιάτσοι", γίνετε κι εσείς ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ψευδώνυμε 00:21
  Οι Μακεδόνες ξέρουν ότι πολλοί ομοεθνείς τους, όπως και η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, είναι εγκλοβισμένοι στον πλαστό ιστορικό μύθο της ελληνικής καταγωγής.
  Η κατάρριψή του θα τους βοηθήσει να απεγκλοβιστούν.
  Αυτό δεν το θέλει ο νεοελληνικός σοβινισμός και γι αυτό ενοχλείται και ανθίσταται. Τα τελευταία χρόνια βρήκε σύμμαχο τον βουλγαρικό σοβινισμό για ευνόητους λόγους.
  Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το μοναδικό σχόλιο που με κατακρίνει για την προσπάθεια γκρεμίσματος του ελληνικού μύθου, είναι του μοναδικού βουλγαρομάνου της Ελλάδας.
  Αυτό δείχνει ότι είμαι σε σωστή κατεύθυνση.
  Σ' ευχαριστώ για την αποκάλυψη της ενόχλησής σου, που είναι και η επιβεβαίωση της επιτυχούς επιλογής μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Δεν υπάρχει ξένος ηγέτης που επισκέπτεται την Ελλάδα, να μην αναφέρει το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και τους σπουδαίους «προγόνους» των σύγχρονων Ελλήνων οι οποίοι καμαρώνουν σαν «γύφτικα σκεπάρνια» για την σπουδαία κληρονομιά τους. Επειδή κατάφεραν οι Έλληνες, με την βοήθεια πολλών Ευρωπαίων, να περάσουν την άθλια αυτή προπαγάνδα τους, εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να την υιοθετούμε και εμείς οι Μακεδόνες και να γίνουμε και εμείς οι υμνητές αυτών των άθλιων πρακτικών της Ελλάδας; Όχι, δεν τους χαρίζουμε καμία μακεδονική αρχαία κληρονομιά. Δεν είμαστε εμείς οι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, αλλά ούτε οι Νεοέλληνες είναι! Η πολιτιστική κληρονομία και η ιστορία της Μακεδονίας ανήκει στην Μακεδονία, και όχι στους όποιους σύγχρονους κατοίκους της, και σίγουρα όχι στο ελληνικό κράτος και τους κατοίκους του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Κ Α Λ Ε Σ
  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος28/7/10 20:51

  Δεν είναι και τόσο ωραίο μέσα στα ιστορικοπολιτικά ζητήματα που παρουσιάζει αυτό το μπλοκ να βάζουμε εσωτερικά ζητήματα του μακεδονικού κινήματος, αλλά δεν βρίσκω και σωστότερο τρόπο να προβάλω τις παρατηρήσεις μου.
  Παραβρέθηκα και φέτος στο πανηγύρι της Μελίτης που όπως κάθε χρόνο περιλάμβανε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Εκείνο όμως που μου έκανε για άλλη μια φορά αρνητική εντύπωση ήταν η ανόητη και ανεύθυνη παρέμβαση του Ουράνιου Τόξου. Στον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων κάποιοι μοίραζαν επιδεικτικά εφημερίδα Νόβα Ζόρα. Δεν είμαι καθόλου αντίθετος να την μοιράζουν αλλά είμαι αντίθετος με τον τρόπο και τον τόπο που την μοίραζαν. Δηλαδή μέσα στον ίδιο χώρο των εκδηλώσεων. Την μοίραζαν σαν να παραβρίσκονταν σε φοιτητική ή πολιτική εκδήλωση. Και βέβαια μπορούσαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία του πανηγυριού να μοιράσουν την εφημερίδα τους αλλά να το έκαναν με πιο σωστό και κομψό τρόπο. Να έστηναν τον πάγκο τους έξω από την είσοδο του σχολείου και να την προσέφεραν σε όποιον έδειχνε ενδιαφέρον και όχι όπως μοιράζουν τα διαφημιστικά φυλλάδια των πολυκαταστημάτων. Και το μεγάλο κακό δεν είναι ο τρόπος που την μοιράζουν. Η εφημερίδα είναι ταυτισμένη στα μάτια του κόσμου της περιοχής με ανθρώπους που εκμεταλλεύονται το κίνημα για να κάνουν μπίζνες στη Μακεδονία. Αν και το περιεχόμενο της εφημερίδας είναι στο μεγαλύτερο του μέρος τετριμμένο, θεωρώ ότι είναι καλό να κυκλοφορεί. Το καλό αυτό όμως είναι πολύ μικρότερο από το κακό γεγονός ότι την εκδίδουν, την διακινούν και την εκμεταλλεύονται άτομα που έχουν χάσει την αξιοπιστία και την εκτίμηση του κόσμου μας. Με την εφημερίδα δεν μπορούν να επαναφέρουν ούτε τον μισό από τον κόσμο που διώχνουν με την συμπεριφορά τους. Και απορώ όπως και πολλοί άλλοι Μακεδόνες, δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν γίνει ξένο σώμα για τον λαό μας και σε τι κατάσταση έχουν οδηγήσει αυτό το κόμα? Μόνο οι μπίζνες τους ενδιαφέρουν? Εκτός αν το οδήγησαν συνειδητά εκεί. Και τέλος πάντων αν δε καταλαβαίνουν οι κύριοι υπεύθυνοι, δεν υπάρχουν κάποιοι εκεί μέσα που καταλαβαίνουν? Στοιχειώδη ευθιξία αν είχαν θα είχαν αντιδράσει ή θα είχαν παραιτηθεί προ πολλού. Και από ότι διάβασα σε προηγούμενη ανάρτηση απέρριψαν την πρόταση να αναδιοργανωθεί το κόμα με την πρόσκληση όλων των παλιών. Και μόνο το γεγονός ότι κρατάνε πεισματικά το κόμα υπό τον έλεγχό τους αν και το έχουν καταξευτελίσει δημιουργεί στον κόσμο υποψίες. Ας μη λεκιάζουν τουλάχιστον τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά με κάνουν να πιστεύω ότι ένα καινούργιο κόμα ή μια άλλη οργάνωση θα συσπειρώσει πολύ κόσμο και θα δώσει νέα ώθηση στο κίνημα. Αδέρφια Μακεδόνες πρέπει να μιλήσουμε και να αντιδράσουμε αλλιώς γι΄αυτή την κατάντια θα είμαστε υπεύθυνοι και εμείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανώνυμος2/8/10 20:31

  Happy Ilinden from UMD

  Today, as it did over a century ago, Ilinden stands as a testament of Macedonian freedom, as well as a challenge to our future generations to keep this vision alive. On this day of the anniversary of Macedonia's nationhood, the United Macedonian Diaspora would like to salute all those who have fought to keep the Macedonian vision alive, and stand side by side with those who continue to progress towards a bright and free future for all Macedonians wherever they may be.

  Read full PR:http://umdiaspora.org/content/view/490/1/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΡΟΓΟΝΟΠΛΗΚΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ. ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΤΑΝ ΔΩΡΙΕΙΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΡΓΕΑΔΕΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ) ΗΤΑΝ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΕΝΑΣ ΟΙΚΟΣ, ΕΝΑ ΣΟΙ. ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΙΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ.


  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ

  "Θα παραθέσω πιο κάτω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο αναγνώστης, γιατί ένα έθνος είναι σημαντικό να έχει μια κοινή διάλεκτο.

  Οι αρχαίοι Έλληνες τον καιρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου (356-323π.Χ.), θεωρούσαν όσους ζούσαν βόρεια του Αιγαίου (της Θάσου) βάρβαρους. Τους Μακεδόνες τους θεωρούσαν ημι-βάρβαρους, δηλαδή μισούς Έλληνες. Τότε βάρβαρος ήταν αυτός που δεν μιλούσε την ελληνική γλώσσα και σήμαινε «ψευδός», «τραυλός». Δεν είχαν τότε γλωσσολόγους για να τους πουν ότι η μακεδονική διάλεκτος ήταν ελληνική. Ήταν βέβαια και οι Μακεδόνες ψευδοί, δεν μπορούσαν να προφέρουν μερικά φωνήεντα. Τον Φίλιππο τον έλεγαν Μπίλιππο και την Αθηνά Αντηνά. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή τα ξενικά «μπ» και «ντ» επηρεασμένοι από τους γείτονες τους, τους Θρακο-Ιλλυριούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν Έλληνες. Γνωστή είναι και η ιστορία με τον Αλέξανδρο Α’ της Μακεδονίας, όταν το 504π.Χ. πήγε στην Ολυμπία για να λάβει μέρος στους αγώνες (πριν να γίνει βασιλιάς της Μακεδονίας). Οι συναθλητές του ακούγοντας τον να μιλά μια ακαταλαβίστικη διάλεκτο, έκαναν παράπονο, λέγοντας ότι δεν είναι Έλληνας, άρα δεν δικαιούται να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε ο Αλέξανδρος εξήγησε στους Ελλανοδίκες (που δυσκολεύονταν βέβαια να τον καταλάβουν), ότι κατάγεται από το Άργος (από τους Τημενίδες) και τότε αυτοί του επέτρεψαν να λάβει μέρος στους αγώνες. Πολύ υποτιμητικό όμως είναι το προσωνύμιο που του έδωσαν «Φιλέλλην», αφού με αυτό τον όρο χαρακτηρίζονται οι ΞΕΝΟΙ φίλοι των Ελλήνων (ενίοτε χαρακτηρίζονταν και οι Έλληνες πατριώτες έτσι). Τους Μακεδόνες άρχισαν να τους θεωρούν γνήσιους Έλληνες, όταν εξαπλώθηκε σε όλο τον ελληνικό κόσμο η κοινή ελληνιστική διάλεκτος, επιθυμία που έγινε πράξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ήθελε να ενώσει όλους τους Έλληνες, όχι μόνο γεωγραφικά (ένα κράτος-ένας ηγέτης), αλλά και στο γλωσσικό ιδίωμα."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος24/1/16 16:05

  Στο συνέδριο που συγκάλεσαν οι Έλληνες στον Ισθμό, αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στα στενά των Θερμοπυλών, διότι: «ταύτην ὦν ἐβουλεύσαντο φυλάσσοντες τὴν ἐσβολὴν μὴ παριέναι ἐς τὴν Ἑλλάδα τὸν βάρβαρον,…»
  (Διότι εκτίμησαν ότι φυλάσσοντας αυτά, δεν θα επιτρέψουν την εισβολή των βαρβάρων στην Ελλάδα,…) (βιβλίο 7ο, εδ.175)

  ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΙΝΑΝΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΝΟΙΑ ΣΤΗ ΛΕΞΗ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;;;...ΜΠΑ...ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος26/1/16 19:10

  Δεν είμαστε εμείς οι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, αλλά ούτε οι Νεοέλληνες είναι!
  ΤΙ ΕΓΙΝΕ...ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥΣ...ΤΙ ;; ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ;;;..ΑΝΤΕ ΡΕ..ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή